Handelsbetingelser B2B

Handelsbetingelser Flowlow - erhvervsdrivende

Disse B2B-handelsbetingelser gælder for alle køb af Flowlow-produkter ("Produkter") af forhandlere, fysiske butikker og andre erhvervskunder ("Kunden"). Ved at afgive en ordre hos Flowlow accepterer kunden disse betingelser.

Priser og rabatter

Alle priser er angivet eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. Flowlow forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. Flowlow kan tilbyde mængderabatter og særlige priser for kunder, der køber større mængder.

Ordre- og leveringsbetingelser

Ordrer kan nemt afgives via e-mail, telefon. Flowlow prioriterer effektivitet og hurtig levering af ordrer baseret på produkttilgængelighed og den valgte leveringsmetode. Selvom vi gør vores bedste for at overholde den aftalte leveringstidsramme, beder vi om forståelse, hvis uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol skulle medføre forsinkelser.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 10 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Flowlow forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling for nye kunder.

Transportskader

Transportskader skal anmeldes straks.

Reklamation

Til erhvervsdrivende tilbyder vi 1 års reklamationsret. 

Reklamationsretten dækker kun for materiale- og fabrikationsfejl og ikke skader, der opstår som følge af slitage, forkert behandling, manglende vedligeholdelse o. lign

Hvis du som erhvervsdrivende vil påberåbe dig en mangel, skal dette ske straks efter, at manglen er eller burde være opdaget. Du skal give os skriftlig meddelelse herom samt beskrive, hvori manglen består. 

Såfremt du har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anført, kan du ikke senere gøre manglen gældende.

Du skal selv dække omkostningerne til at sende varen retur til os.

Varen sendes til: 

FlowLow

Brunevang 58 1 th. 

2610 Rødovre

Fortrydelsesret

Vi tilbyder som udgangspunkt ikke fortrydelsesret i B2B køb.

Kunder har dog ret til at annullere en ordre inden for 24 timer efter ordreafgivelse, forudsat at produktionen ikke allerede er påbegyndt. Hvis produktionen er startet, og kunden ønsker at annullere ordren, vil der blive opkrævet et annulleringsgebyr for at dække de omkostninger, der allerede er påløbet i forbindelse med ordren.

Ansvarsbegrænsning

Flowlows ansvar for ethvert krav i forbindelse med produkterne er begrænset til det fakturerede beløb for de pågældende produkter. Flowlow er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning eller tab af goodwill.

Force majeure

FlowLow er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, strejker, lockouts, import- eller eksportrestriktioner, myndighedsintervention eller andre uforudsete begivenheder uden for Flowlows kontrol.

Fortrolighed

Både FlowLow og Kunden forpligter sig til at holde alle oplysninger, der udveksles i forbindelse med dette samarbejde, fortrolige. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, priser, rabatter, produktinformation, forretningsstrategier og kundedata.

Ændringer og opsigelse

FlowLow forbeholder sig retten til at ændre disse B2B-handelsbetingelser fra dag til dag.

Hvis kunden ikke accepterer ændringerne, har kunden ret til at opsige samarbejdet med Flowlow inden for den samme periode. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

Lovvalg og tvistbilæggelse

Disse B2B-handelsbetingelser er underlagt Dansk lovgivning. Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal først forsøges løst gennem forhandling. Hvis en mindelig løsning ikke kan opnås, skal tvisten afgøres ved Danmarks domstole.