VILLKOR

AVSNITT 1 – ANVÄNDARVILLKOR

Webbplatsen http://www.flowlow.dk ägs och underhålls av Flowlow och är föremål för villkoren nedan. Din åtkomst till och användning av domänen www.flowlow.dk är föremål för villkoren som anges i detta juridiska meddelande. Flowlow råder dig att granska följande grundläggande regler som styr användningen av vår webbplats. Om du inte accepterar dessa villkor får du inte gå in på eller använda webbplatsen www.flowlow.dk

Observera att din användning av vår webbplats utgör ditt samtycke att följa och vara bunden av detta avtal.

1.1 - ÄNDRINGAR

Flowlow förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra produktspecifikationer och priser utan föregående meddelande. Produkterna finns så långt lagret räcker. Eventuella felaktigt annonserade eller felaktiga priser är inte bindande för Flowlow och kan justeras när som helst.

1.2 – FASTIGHET

All information, dokument, bilder, material på denna sida ägs av eller licensieras till Flowlow. Du har endast tillåtelse att använda material från vår webbplats för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du kan ladda ner, skriva ut och spara kopior av detta material för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Kommersiell användning av all information, dokument, bilder eller material av dig, eller någon annan som är auktoriserad av dig, är förbjuden, och otillåten användning kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet samt kommunikationsföreskrifter och stadgar. Varje licens eller rättighet att använda något varumärke eller tjänstemärke som visas på webbplatsen måste erhållas med skriftligt tillstånd från en företagstjänsteman.

Flowlow kommer aggressivt att upprätthålla sina immateriella rättigheter till lagens fulla omfattning.

1.3 - KONFLIKT

Varje tvist som uppstår till följd av detta avtal ska lösas av Europeiska gemenskapernas domstolar. Avtalet ska tolkas, tolkas och verkställas uteslutande i enlighet med dansk lag.

AVSNITT 2 – PRODUKT

Produkterna som visas på denna webbplats visas så exakt som möjligt, men de visade färgerna på produkterna beror på användarens bildskärm och Flowlow kan inte garantera att användarens bildskärm kommer att visa de faktiska färgerna på produkterna korrekt. Varje produkt är gjord med naturliga produkter och träbasen du får kan skilja sig i färg och ådring från bilder som finns på vår webbplats.

AVSNITT 3 – BESTÄLLNINGAR

Alla beställda produkter är endast för personligt bruk och gåvor. Någon produkt som säljs och/eller tillhandahålls av Flowlow får inte säljas vidare på någon form eller plats; vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot otillåten och inofficiell försäljning eller visning av varor.

Flowlow förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar. I så fall kommer vi att meddela dig och återbetala hela det köpta beloppet.

AVSNITT 4 - FRAKT

4.1 – FRAKTAVGIFT

Frakt- och hanteringsavgifter som beräknas vid köptillfället gäller endast den första leveransen av varor. Ytterligare avgifter tillkommer om din produkt returneras till oss, vare sig avsiktligt eller på grund av transportörens oförmåga att leverera på grund av felaktig adress, kundens oförmåga att hämta eller ta emot skickat paket eller oförmåga att betala tull/moms eller andra avgifter.

Flowlow kommer att ta ut ytterligare frakt- och hanteringsavgifter för varje leveransförsök du begär. Dessa avgifter är baserade på fluktuerande fraktpriser och kan vara högre än de ursprungliga frakt- och hanteringsavgifterna för din beställning. Om du väljer att förverka din produkt kommer priset på produkten att returneras till dig. Fraktavgifter återbetalas inte när ett försök att skicka din produkt har gjorts. Leveransen tar vanligtvis 3 till 7 dagar, men på grund av covid-19 kan förseningar på 1-2 veckor uppstå då våra logistikpartner försöker komma runt globala avstängningar.

4.2 – ADRESS OCH PERSONUPPGIFTER

Adresser och personlig information får endast lämnas med tecken som finns i det engelska alfabetet. Adresser eller namn som innehåller internationella tecken är ogiltiga. Om en beställning innehåller sådana tecken kommer vi att försöka kontakta dig för att ange ett giltigt namn och/eller adress. Telefonnummer måste anges vid köp av alla beställningar. Telefonnummer krävs för kontakt vid leverans.

4.3 – TRANSPORT

Produkter köpta från webbplatsen transporteras och levereras till dig av en oberoende transportör som inte är ansluten till eller kontrolleras av Flowlow. Beroende på plats används följande transportörer (FedEx, DHL, UPS, USPS, POSTNORD, GLS, DAO). Om du behöver specifik information om hur din försändelse kommer att levereras, vänligen kontakta kundeservice@flowlow.dk När din produkt har skickats från vårt lager har vi ingen kontroll över posttjänsten och vi kan inte ta något ansvar för försenad leverans eller om en paketet försvinner under transporten. Om du upplever några problem med din leverans, vänligen kontakta ansvarig fraktfirma och meddela oss via e-post.

AVSNITT 5 – TULL, MOMS OCH ANDRA AVGIFTER

Tullar (eller tulltaxor) fastställs av tullmyndigheterna i destinationslandet och bestäms utifrån en kombination av ursprungslandet eller tillverkningen av varorna som köps in och klassificeringen av dessa varor i enlighet med ett harmoniserat system som antagits och används av många länder. Kolla din lokala tullwebbplats för de senaste uppdateringarna om momssatser, tulltaxor och andra avgifter. Flowlow tar inget ansvar för eventuella avgifter.

5.1 - UPPGIFT VÄRDE

Flowlow kommer inte att minska det deklarerade värdet av varor för att kringgå de tullbestämmelser som finns på plats av något styrande organ.

Cookies och sekretesspolicy

  1. Vad är en kaka?

En cookie är en liten datafil som samlar in digitala fotspår om dig när du rör dig online. Cookies lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker vår webbplats. Man skiljer på första- och tredjepartscookies. Förstapartscookies placeras av Flowlow, där tredjepartscookies placeras av en av Flowlows partners. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Andra cookies hjälper oss t.ex. med att få en överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies minns t.ex. vad du har lagt i en eventuell varukorg, om du tidigare har besökt sidan, om du är inloggad och vilket språk du vill ska visas på hemsidan. Sammantaget används cookies alltså som en del av vår tjänst för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

  1. För vilka ändamål använder vi cookies?

För att förtydliga vilka cookies vi använder har vi kategoriserat dem i vår Cookie-deklaration nedan, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om ditt val av cookies. Vi har kategoriserat våra cookies i:

Nödvändigt: cookies som hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att aktivera de grundläggande funktionerna som navigering på sidan.

Funktionell (personlig): cookies som gör det möjligt att lagra information som ändrar hur webbplatsen ser ut eller beter sig, till exempel din intressehistorik.

Statisk: cookies som hjälper oss att förstå hur du som användare använder webbplatsen.

Marknadsföring: cookies som används för att samla in information om besökare på webbplatser. Syftet med denna samling är att visa annonser som är relevanta och engagerande för dig baserat på informationen som cookien samlar in.

  1. Vilken information behandlar vi om dig?

När du har gett ditt samtycke till att vi placerar en cookie på din enhet behandlar vi den information vi får via den aktuella cookien. Beroende på dina cookie-preferenser kan vi behandla följande personuppgifter om dig:

Teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon

Din IP-adress

Din geografiska plats

Ditt beteende på denna och andra webbplatser över flera kanaler

Dina intressen och sökhistorik

Information om transaktioner

4. Hur tar jag bort cookies?

Om du vill radera cookies som redan har placerats på din enhet kan du göra detta genom att följa länken nedan som visar hur du ändrar den enskilda webbläsarens inställningar:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash-cookies

Äpple

Android

Windows 7

Om du använder flera webbläsare eller enheter måste du vara medveten om att åtgärden måste utföras i varje enskild webbläsare eller på varje enskild enhet. Kom ihåg att du alltid har rätt att få dina personuppgifter raderade hos Flowlow. Detta gör du genom att skriva till kundeservice@flowlow.dk

5. På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter bygger alltid på en laglig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen följer av: Behandlingen är nödvändig för att driva Flowlows berättigade intresse av t.ex. för att kunna erbjuda dig bästa möjliga webbupplevelse, jfr dataskyddsförordningens artikel 6.1 f. Ditt samtycke i de fall detta kan krävas, t.ex. för statistik, personalisering och marknadsföring, jfr dataskyddsförordningens artikel 6.1 a).

6. Utlämnande av personuppgifter som samlats in via cookies till tredjeländer

För att ge dig den bästa upplevelsen när du besöker vår webbplats använder vi externa partners. Våra affärspartners hjälper oss t.ex. för att säkerställa att webbplatsen fungerar optimalt, att vi kan rikta marknadsföring specifikt till dig, att webbplatsen är upplagd efter dina önskemål och behov. Vissa av dessa affärspartner överför data i tredjeländer. Det handlar bl.a. handla om

Google Analytics

Facebook-pixlar

7. Vem kan jag kontakta med frågor?

Om du har kommentarer eller frågor angående behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundeservice@flowlow.dk

8. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig:

Du har rätt att få tillgång till och rätta din information

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter

Du har rätt att överföra information

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter

Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade hos Flowlow. Din information kommer att raderas på din begäran om något av följande kriterier gäller:

Du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och Flowlow är inte skyldig att behandla dem på annan grund

Uppgifterna visar sig vara felaktiga

Inte längre nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlades in

Uppgifterna har inte behandlats i enlighet med reglerna

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk.

  1. Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

  1. Hur länge lagrar vi cookies och personuppgifter som erhållits via cookies?

När syftet med användningen av den enskilda kakan har uppfyllts raderas den automatiskt. I cookie-deklarationen nedan kan du se hur länge varje cookie lagras hos Flowlow.

Det finns två typer av cookies:

Sessionscookies är cookies som raderas så snart du avslutar ditt besök på webbplatsen.

Beständiga cookies är cookies som lagras på din enhet med ett förutbestämt utgångsdatum.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.