Handelsvillkor B2B

Handelsvillkor FlowLow - företagskunder

Dessa B2B-handelsvillkor gäller för alla köp av FlowLow-produkter ("Produkter") av återförsäljare, fysiska butiker och andra företagskunder ("Kunden"). Genom att lägga en order hos FlowLow accepterar kunden dessa villkor.

Priser och rabatter

Alla priser anges exklusive moms och eventuella andra avgifter. FlowLow förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. FlowLow kan erbjuda kvantitetsrabatter och särskilda priser för kunder som köper större volymer.

Order- och leveransvillkor

Ordrar kan enkelt läggas via e-post, telefon. FlowLow prioriterar effektivitet och snabb leverans av ordrar baserat på produkttillgänglighet och vald leveransmetod. Även om vi gör vårt bästa för att hålla oss till den överenskomna leveranstidsramen ber vi om förståelse om oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll leder till förseningar.

Betalningsvillkor

Betalningsfristen är netto 10 dagar från fakturadatum, om inte annat har avtalats skriftligen.

FlowLow förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning från nya kunder eller vid bristande betalningshistorik.

Transportskador

Transportskador måste anmälas omedelbart.

Reklamation

För företagskunder erbjuder vi 1 års reklamationsrätt.

Reklamationsrätten täcker endast material- och tillverkningsfel, inte skador som uppstår på grund av slitage, felaktig hantering, bristande underhåll etc.

Om du som företagskund vill åberopa ett fel måste detta göras omedelbart efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Du måste meddela oss detta skriftligt och beskriva vad felet består av.

Om du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet och inte har reklamerat som anges, kan du inte senare göra gällande felet.

Du måste själv täcka kostnaderna för att returnera varan till oss.

Varan skickas till:

FlowLow Brunevang 58 1 th. 2610 Rødovre

Ångerrätt

Vi erbjuder i princip inte ångerrätt för B2B-köp.

Kunder har dock rätt att avbryta en order inom 24 timmar efter orderläggning, förutsatt att produktionen inte redan har påbörjats. Om produktionen har startat och kunden vill avbryta ordern, debiteras en avbokningsavgift för att täcka de kostnader som redan uppstått i samband med ordern.

Ansvarsbegränsning

FlowLows ansvar för eventuella krav i samband med produkterna är begränsat till det fakturerade beloppet för de berörda produkterna. FlowLow ansvarar inte för indirekta förluster, inklusive förlust av vinst, förlust av intäkter eller förlust av goodwill.

Force majeure

FlowLow är inte ansvarigt för att inte uppfylla sina åtaganden på grund av force majeure, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, strejker, lockouter, import- eller exportrestriktioner, myndighetsintervention eller andra oväntade händelser utanför FlowLows kontroll.

Konfidentialitet

Både FlowLow och Kunden förbinder sig att hålla alla uppgifter som utbyts i samband med detta samarbete konfidentiella. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, priser, rabatter, produktinformation, affärsstrategier och kunddata.

Ändringar och uppsägning

FlowLow förbehåller sig rätten att ändra dessa B2B-handelsvillkor från dag till dag.

Om kunden inte accepterar ändringarna har kunden rätt att säga upp samarbetet med FlowLow inom samma period. Uppsägningen måste meddelas skriftligt.

Lagval och tvistlösning

Dessa B2B-handelsvillkor omfattas av dansk lagstiftning. Eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor måste först försökas lösas genom förhandling. Om en minnelig lösning inte kan uppnås måste tvisten avgöras i danska domstolar.